Verslaafd
Informatie verwerking persoonsgegevens - Anonymous Support Services
AnonymousSupportServices logo Juridisch

Verslaafd

Wat is verslaving?

Zoals u ziet, wordt er op de site veel over termen als ‘Verslaafd’ en ‘Herstel’ gesproken. Ik wil er hier op deze pagina graag wat meer over uitweiden. 

Volgens de DSM-V-Criteria spreekt men van verslaving of stoornis in het gebruik van middelen wanneer:

 • Er vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt wordt dan men van plan was

 • Meerdere pogingen om te minderen of stoppen zijn mislukt

 • Het gebruik en herstel hiervan, veel tijd en geld kost

 • Het verlangen om te gebruiken sterk is

 • Men door gebruik thuis, op het werk of op school tekortschiet

 • Men blijft gebruiken, ondanks de problemen welke het op relationeel vlak oplevert

 • Er door gebruik, hobby’s, sociale activiteiten of werk worden opgegeven

 • Er voortdurend wordt gebruikt, zelfs als men daardoor in gevaar komt

 • Men doorgaat met gebruiken, ondanks de wetenschap dat het lichamelijke en/of psychische problemen met zich meebrengt of verergert

 • Er grotere hoeveelheden nodig zijn om het effect nog te voelen

 • Er onthoudingsverschijnselen optreden

Mijn definitie van verslaving

In mijn optiek is verslaving is een proces, een progressieve, chronische ziekte. Wat begint met experimenteren eindigt in obsessief gebruik. Men kan dan niet meer stoppen, ook al zou men dat willen.

Ook niet geheel onbelangrijk, niet alleen de persoon in kwestie wordt door verslaving getroffen, maar ook zijn of haar hele omgeving.

Vaak begint middelengebruik als experiment, of om even niet meer na te hoeven denken en geen angst meer te voelen. De persoon wordt er losser van, vrolijker, gezelliger. Dit is allemaal leuk en aardig natuurlijk zolang het bij recreatief gebruik blijft, maar dit is slechts het begin van de ellende die verslaving veroorzaakt.

De fase die volgt na experimenteren of recreatief gebruik, is regelmatig gebruik. Men begint vaker te gebruiken dan ‘nodig’ is. Puur en alleen om in dat lekkere gevoel te blijven hangen. De kans wordt groter dat dit naar dagelijks gebruik leidt. Bij verslaafden is dit ook het geval. 
Steeds vaker gebruikt men nu dagelijks en het begint het leven te controleren. Men komt vaker te laat op afspraken, of helemaal niet. Zowel op het werk als privé ontstaan er problemen. En ook vrienden moeten nu het veld ruimen omdat de gebruiker alleen nog maar wilt gebruiken.

Ook financieel moet men steeds creatiever worden om deze gewoonte te kunnen bekostigen en de kans wordt groot dat men op illegale wijze aan geld komt.

Obsessie

Nu begint het obsessief te worden en kan men spreken van afhankelijkheid, of verslaving. De verslaafde wil of moet steeds meer gebruiken om het gewenste effect te bereiken.

Men krijgt steeds meer moeite om zonder middelen normaal te kunnen functioneren. 
Het leven wordt stuurloos. De gebruiker kan nu niet meer stoppen, ook al zou hij het willen, de gebruiker is nu machteloos tegenover middelen.

In mijn optiek is verslaving een sluwe vijand. Zodra de middelen de baas worden is vrijwel elk resultaat negatief. Men raakt in de problemen, gezondheid wordt ernstig aangetast, financieel raakt men aan de grond of men vervalt in de criminaliteit. En ga zo maar door. In het ergste geval belandt men in het ziekenhuis, de cel of het graf.

Ongeveer 10% van de wereldbevolking is verslaafd.

Dit aantal is al jaren min of meer stabiel. In Nederland komt dat neer op ongeveer 1,7 miljoen mensen!!! Het aantal mensen dat behandeling zoekt voor hun verslaving ligt een stuk lager. Slechts 4% van de verslaafden in Nederland zoekt hulp om in herstel te gaan.

Herstel

Wat is herstel?

‘Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.’ (Anthony, 1994)

Volgens de officiële definitie van herstel is het iets dat persoonlijk is, van u alleen. Dat houdt ook in dat u de enige bent die hier sturing aan kan geven. U kunt alleen maar herstellen op de manier die bij u past. Herstel is dus niet iets wat een ander voor u kunt regelen. Het enige wat iemand anders kan doen is u ondersteunen in uw herstelproces. Dat is iets wat niet alleen u, maar ook uw omgeving goed moet onthouden.

Dit laatste is waar Anonymous Support Services zich in specialiseert, het ondersteunen in het herstelproces van de verslaafde. Door onder andere Herstelcoaching gaan we met de cliënt op zoek naar zijn of haar eigen kracht en zorgen wij ervoor dat deze alle mogelijkheden benut om een solide basis te leggen voor blijvend herstel.

Op onze diensten pagina kunt u zien op welke gebieden Anonymous Support Services nog meer kan ondersteunen.

Anonymous Support Services

Niet waar je vandaan komt telt, maar waar je heen gaat!