Sober companion
Informatie verwerking persoonsgegevens - Anonymous Support Services
AnonymousSupportServices logo Juridisch

Sober companion / transport

Wat is een Sober companion?

In de meeste gevallen is een Sober companion precies wat er staat wanneer het letterlijk wordt vertaald: Een nuchtere metgezel. Het is een clean en nuchter persoon die een herstellend verslaafde begeleid in de eerste maand(en) van herstel. Herstel houdt in dat een persoon het besluit heeft genomen om nooit meer te gebruiken of te drinken en hier ook actie in neemt. Vaak met behulp van een klinische behandeling en/of zelfhulpgroepen.

Het primaire doel is zorgen dat de herstellend verslaafde niet meer drinkt of gebruikt.

Deze persoon begrijpt hoe belangrijk het is om clean en nuchter te blijven. Vaak heeft deze jarenlange ervaring in herstel of op het gebied van herstel. Er is dus veel begrip voor alle uitdagingen die komen kijken in het nieuwe leven van clean en nuchter zijn. Dit is van cruciaal belang omdat zowel cliënt als Sober companion zich kunnen relateren aan de emotionele ups en downs die voorkomen in vroeg herstel.

Sober companion? - Sober companion

Wat is de taak van een Sober companion?

Hij of zij vergezelt je op reis, van bijvoorbeeld behandelcentra naar huis, van huis naar behandelcentra, familiebezoek, therapeut of waar op het moment behoefte aan is. De reis kan voor een verslaafde in herstel veel stress met zich meebrengen.

Doel is te voorkomen dat er op weg alcohol of drugs wordt gekocht en hierdoor een veilige reis te garanderen.

En wat doet de Sober companion nog meer?

Hij of zij:
  • Zorgt ervoor dat de herstellend verslaafde zelfhulpgroepen bijwoont, tijdig en veilig arriveert en deze stimuleert om nieuwe en gezonde sociale contacten aan te gaan.

  • Moedigt aan om actief deel te nemen aan de activiteiten en evenementen van de zelfhulpgroepen.

  • Geeft één op één aandacht, motiveert en ondersteunt de persoon wanneer deze last heeft van triggers, trekmomenten of momenten wanneer terugval op de loer ligt.

  • Is mogelijk aangesloten bij een (12- stappen) zelfhulpgroep. Hij/zij zal helpen bij het vinden van een meeting in de buurt, ondersteuning biedt tijdens de eerste meetings en zorgt dat men van deur tot deur wordt begeleidt.

  • Biedt hulp in allerlei vormen, vaak aangepast naar de behoeften van de opdrachtgever.

  • Zorgt dat de leefomgeving van de cliënt vrij wordt gemaakt van drugs en alcohol, en de daarbij behorende attributen. Hierdoor ontstaat een veilige leefomgeving, welke een goede fundering is voor het leven na klinische behandeling.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de diensten pagina.

Anonymous Support Services

Niet waar je vandaan komt telt, maar waar je heen gaat!