AnonymousSupportServices logo Juridisch

Privacy Statement Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:


Anonymous Support Services verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die van belang zijn om tot een juist advies of juist behandeltraject te kunnen komen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien noodzakelijk verwerkt Anonymous Support Services bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

 • Strafrechtelijk verleden

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het begeleiding/coaching traject.

Waarom wij gegevens nodig hebben:

Anonymous Support Services verwerkt uw persoonsgegevens met betrekking tot de volgende doelen:

 • Hersteltraject

 • Begeleidingstraject

 • Vervoersdiensten

 • Interventie
Hoe lang wij gegevens bewaren:

Anonymous Support Services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om onze doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk vijf jaar nadat de werkzaamheden die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn beëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

Delen met derden:

Anonymous Support Services deelt uw gegevens enkel met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
U kunt hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • Klinieken

 • Overige behandelcentra

 • Coaches

 • Counselors

 • Begeleiders

 • Et cetera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Beveiliging:

Anonymous Support Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen verwijs ik u graag door naar de contact pagina.

Anonymous Support Services

Niet waar je vandaan komt telt, maar waar je heen gaat!