Interventie
Informatie verwerking persoonsgegevens - Anonymous Support Services
AnonymousSupportServices logo Juridisch
Interventie - Interventie

Interventie bij verslaving

Is uw dierbare of werknemer nog niet zo ver om zelf de stap naar hulp te zetten, maar is dit wel nodig? Dan is interventie een goede optie. Een interventietraject start de verslaafde nooit zelf. Het is de familie of een zakelijke relatie die hiervoor een specialist inschakelt. Eigenlijk wil een verslaafde zich alleen laten helpen als hij of zij geheel aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Is hij of zij het huis, het werk en de partner kwijt? Dan is het dieptepunt bereikt. U hoeft niet te wachten tot het zover is. Een interventietraject kan al eerder gestart worden.

Interventie bij verslaving

Wat is een interventie en wat doet een interventionist?

Bij een interventie confronteren we uw dierbare met de gevolgen van zijn of haar verslaving. Dit gebeurt altijd vanuit liefde en mededogen; om te laten zien dat het ook anders kan. Veel mensen kennen de interventies van het tv-programma Verslaafd. Hoe een interventie precies verloopt, hangt af van verschillende dingen. Zo kan het zijn dat de verslaafde helemaal niet inziet dat het zo niet langer kan. Of dat hij of zij de hoop op herstel, het vrij zijn van drugs, alcohol of problematisch gedrag, allang heeft opgegeven. Een interventie is geschikt voor iedereen, of het nu uw kind, partner, ouder of werknemer betreft. Een onderdeel hiervan is dat er al veel zaken op de achtergrond geregeld zijn, waardoor bijvoorbeeld versnelde opname mogelijk is.

Familie-interventie

Bij familie-interventie is het doel om zowel de verslaafde persoon te helpen een behandeling aan te gaan als om de familie meer over de ziekte van verslaving te leren. Verslaving is namelijk een familieziekte. In sommige gevallen is het erfelijk, soms liggen de oorzaken in de omgeving en soms komt het door omstandigheden waarin iemand is opgegroeid. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Zakelijke interventie

Heeft u als iemand van personeelszaken of manager het vermoeden dat iemand op het werk verslaafd is? Bijvoorbeeld doordat u het idee hebt dat het ziekteverzuim door verslavingsproblemen komt? We kunnen stapsgewijs aan een interventie werken. Wilt u de naasten niet passeren? In goed overleg kunnen we natuurlijk de naasten bij de interventie betrekken.

Wanneer is interventie nodig?

Natuurlijk wilt u geen interventietraject ingaan als u niet zeker weet of degene waar het om gaat verslaafd is. Het is lastig in te schatten, want iemand met een verslavingsprobleem ontkent of bagatelliseert zijn of haar problemen. Gemiddeld duurt het acht tot tien jaar voordat iemand (h)erkent dat hij of zij een verslaving heeft. Vaak weet de directe omgeving van iemand met verslavingsproblemen al lange tijd dat het niet goed gaat met hem of haar. Dan kunt u het beste kiezen voor een interventie in plaats van wachten tot degene met verslavingsproblemen zelf aan de bel trekt.

Een interventie is niet alleen aan te raden voor de verslaafde persoon. Ook de directbetrokkenen leren veel over de ziekte van verslaving en hoe hiermee om te gaan.

 

Wat doen we bij interventies?

We maken voor interventies gebruik van reeds beproefde theoretische modellen. Per situatie bekijken we wat het beste is om te doen, voor iedereen. Wij gebruiken (een combinatie van) onderstaande modellen.

    Arise® model interventie

In dit model worden familieleden en overige betrokkenen onderdeel van een gezamenlijke aanpak. De interventie is een geleidelijk proces van respectvolle, zachte familievergaderingen, die uw dierbare naar een passende behandeling en herstel leidt. Uw dierbare wordt uitgenodigd om vanaf het begin deel te nemen aan het proces zonder verrassingen. Dit allemaal vanuit liefde en respect. Deze interventiemethode betreft een langer traject en zal verspreid zijn over een aantal weken of maanden.

    Johnson model interventie

Ook wel ‘Confrontational Intervention’ genoemd. Hier staat centraal dat een verslaafd persoon niet alles kwijt hoeft te zijn of een dieptepunt moet bereiken om hulp te vragen. Door de verslaafde persoon te confronteren met de dierbaren én duidelijk te maken wat er gebeurt als ze de hulp niet aanvaarden, overtuigen we samen met u en andere naasten de verslaafde persoon om hulp aan te nemen.

Wat kunt u als naaste van een verslaafd persoon doen?

Overweegt u een interventietraject te starten voor een verslaafd persoon in uw directe omgeving? Dat is bewonderenswaardig en dapper. Maar liefst 85% van de verslaafde personen accepteert direct hulp. In sommige gevallen duurt het na de interventie nog een aantal dagen of weken. In ieder geval heeft u als familie direct baat bij een interventietraject, omdat men beter leert om te gaan met de verslaving van de dierbare.

Anonymous Support Services

Niet waar je vandaan komt telt, maar waar je heen gaat!